MICHALIS CHARALAMBIDIS

JEDNATEL
STUDIUM, CERTIFIKACE
2000 – 2004 Střední průmyslová škola stavení Brno, Dopravní stavby
2014 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Autorizace v oboru TV02 Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby zdravotnětechnické ČKAIT 1005963
2016 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Rozšíření autorizace v oboru TD02- Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1005963
2016 Získání odborné způsobilosti číslo ROVS/1002/KOO/2016
Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
PRAXE
2007 – 2015 TOPSTAV s.r.o. - stavbyvedoucí inženýrských sítí, dopravních a pozemních staveb
od 2015 SOUKROMÁ PRAXE
2015 – 2016 Construction Manager/TDI - Stavba Rezidence Waltrovka – I.etapa
2016 – 2017 Koordinátor/Manažer – stavby montovaných hal s ocelovo-hliníkovou konstrukcí
Technický dozor stavebníka – Multifunkční kulturní centrum Hustopeče
Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP – Úpravna vody pro Wellness Kuřim
2018 Technický dozor stavebníka – Chodníky podél silnice II-400 a III-41310, Miroslav
Technický dozor stavebníka – Cyklostezka Tišnov – Březina, úsek Subterra-koupaliště
Technický dozor stavebníka + Koordinátor BOZP – přestupní terminál v Hustopečích-parkoviště
Technický dozor stavebníka – Zateplení fasády a střechy, Zdravotní středisko Miroslav
Finanční dozor stavebníka – Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče
Technický dozor stavebníka – II/379 Tišnov-Drásov, II.etapa Tišnov, ul. Brněnská
Technický dozor stavebníka – Restaurace Kavkaz Brno-Bohunice
Inspekce nemovitosti – bytová jednotka SO B6 č. 303, Moskalykova 4, Brno
Inspekce nemovitosti – rodinný dům Šitbořice
2019 Koordinátor BOZP – OU a prŠ Brno Lomená – Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Technický dozor stavebníka + Koordinátor BOZP – Prodejna Lídl - Trutnov
Technický dozor stavebníka + Koordinátor BOZP – Výměna oken ZŠ Komenského, Miroslav
Technický dozor stavebníka + Koordinátor BOZP – Miroslav – rekonstrukce chodníků a komunikací ulice Údolní, I. Etapa
Koordinátor BOZP – Přístavba MŠ Tučapy
Koordinátor BOZP – OU a prŠ Brno Lomená – Rekonstrukce víceúčelového hřiště
2020 Technický dozor stavebníka – rodinný dům Maréfy, dopravní napojení
Technický dozor stavebníka – Brno-Žebětín – chodník při ul. Dlážděná

ING. JANA CHARALAMBIDU

JEDNATELKA
STUDIUM
2004 – 2011 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
bakalářský a magisterský studijní program, obor vodohospodářských staveb
PRAXE
od 2011 Projekční činnost v oboru vodohospodářských a zdravotnětechnických staveb
Projektová studie - čistírna odpadních vod v obci Syrovice
Pasport vodovodu a stokové sítě v obci Syrovice


ING. RADOMIL DOJIVA

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
STUDIUM
1984 – 1988 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
studijní obor pozemní stavb
PRAXE
od 1988 Projektant pozemních staveb